BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

23 12.21.

Ekopak uručio 15 kontejnera Papir servisu

U cilju što biljeg poslovanja i unaprjeđenja sistema reciklaže u BiH, Ekopak je nabavio i predao kompaniji Papir servis d.o.o. petnaest kontejnera za prikupljanje papirnog i plastičnog ambalažnog otpada.

Papir Servis je u sistemu Ekopaka od samog početka našeg operativnog rada i prikuplja značajne količine ambalažnog otpada. U cilju povećanja kapaciteta za sakupljanje i daljeg razvoja sistema Ekopak je opredijeljen da podržava naše sakupljače.

Papir servis 2.jpg
Papir servis 1.jpg

Arhiva