U cilju što biljeg poslovanja i unaprjeđenja sistema reciklaže u BiH, Ekopak je nabavio i predao kompaniji Papir servis d.o.o. petnaest kontejnera za prikupljanje papirnog i plastičnog ambalažnog otpada.

Papir Servis je u sistemu Ekopaka od samog početka našeg operativnog rada i prikuplja značajne količine ambalažnog otpada. U cilju povećanja kapaciteta za sakupljanje i daljeg razvoja sistema Ekopak je opredijeljen da podržava naše sakupljače.