Ekopak je proglašen za jedan od najuspješnijih primjera praksi u istočnoj i jugoistočnoj Evropi za  doprinos razvoju lokalnih zajednica.

Prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“ dobio je veliko priznanje za svoj rad od Američke trgovačke komere „AmCham Europe“ koja u Evropi i Evroaziji okuplja 46 američkih privrednih komora iz 44 zemlje. „AmCham Europe“, čija je članica i „AmCham BiH“, u Evropi zastupa interese više od 17.000 kompanija koje zapošljavaju oko 20 miliona radnika, što predstavlja više od 1,1 triliona dolara ulaganja s obje strane Atlantika.

 „AmCham Europe“ je, u saradnji sa „Center for International Private Enterprise“ (CIPE), ove godine, u okviru projekta „How to increase trusti in business“ zatražila informacije o uspješnim projektima o tome kako američke, evropske i lokalne kompanije, koje su članice „AmChama“, doprinose razvoju lokalnih zajednica i koje vode računa o ESG (Environmental, Social, Governance) principima u svojoj praksi.

Više o inicijativi AmCham Europe i CIPE možete pročitati na linku.

Na osnovu postavljenih kriterija proglašeni su najbolji. Iz Bosne i Hercegovine kompanije „Ekopak“ i „Prevent CEE“ pokazale su se kao  jedni od najuspješnijih primjera ovakvih praksi u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Misija „Ekopaka“ je prezentovana u okviru „AmCham Europe“ u segmentu dobrih primjera i praksi društvene odgovornosti, te je među stotinama prijavljenih radova od članica „AmChama“ širom Evrope, upravo  „Ekopak“ izabran kao jedan od osam najboljih. Rad „Ekopaka“ je predstavljen široj evropskoj publici u biltenu studija prezetniranih radova, te predstavljen i na virtualnom događaju članica „AmCham Europe“.

„Dobiti ovako veliko priznanje od AmCham Europe za mene i moj tim iz Ekopaka je izuzetna čast. Sam podatak da se na poziv AmCham Europe za prezentaciju dobrih primjera i praksi društvene odgovornosti prijavilo više od stotinu kompanija članica AmChama iz Evrope i da je upravo naš rad izabran među prvih osam pokazuje predanost Ekopaka u ispunjavanju svoje misije i ciljeva. Mi već desetu godinu predano radimo na razvoju sistema i reciklaže ambalažnog otpada u skladu sa najboljim evropskim praksama i za dobrobit cijele zajednice. Kada smo počeli s radom 2012. godine ispunili smo cilj od 8% ambalažnog otpada predatog na reciklažu i iskorištenje, a da danas taj postotak iznosi više od 35%“, kazala je direktorica „Ekopaka“ Amela Hrbat i dodala da je „Ekopak“ prisutan u 19 općina u Federaciji BiH gdje su investirali u infrastrukturu za sortiranje i reciklažu ambalažnog otpada.

„Paralelno smo radili na dizanju svijesti građana, a posebno djece predškolskog i školskog uzrasta o značaju reciklaže i zaštite okoliša općenito. Do sada je kroz naše različite projekte prošlo više od 70.000 građana, mahom djece. Sa mnogim obrazovnim institucijama, od vrtića do fakulteta, smo uspostavili saradnju. Ukupno smo od 2012. do 2021. godine prikupili i predali na reciklažu oko 100.000 tona ambalažnog otpada i sve smo to postigli sa svega četiri zaposlena, po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice, na šta smo posebno ponosni“, rekla je Hrbat.

Brošuru AmCham Europe u kojoj je prezentiran Ekopak možete pogledati na slijedećem linku.