Ekopak i Fakultet zdravstvenih studija iz Sarajeva danas su u prostorijama Ekopaka potpisali sporazum o međusobnoj saradnji. Tako će Ekopak sa Fakultetom zdravstvenih studija uspostaviti razmjenu stručnog i obrazovnog kadra u svrhu edukacija i naučno-istraživačkih radova iz oblasti reciklaže i kružne ekonomije.

“Edukacija je ključni element za uspješan razvoj sistema reciklaže ambalažnog otpada i stoga je uspostava ove saradnje sa Fakultetom zdravstvenih studija za nas veoma važna.Ovaj sporazum podrazumijeva razmjenu međusobnog znanja i iskustva, te realizaciju brojnih projekata od istraživačkih radova do edukativnih seminara, te učešća studenata u različitim projektima Ekopaka”, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka. 

Sporazum su potpisali stručni saradnik mr.sci. Jasmina H. Bajramović i viši asistent Eldina Smječanin ispred Studija sanitarno inženjerstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sarajevo i Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.