BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

21 10.21.

Saradnja Ekopaka i Komrada iz Bihaća rezultirala sjajnim rezultatima

Javno komunalno preduzeće "Komrad" iz Bihaća 19.10.2021. godine svečano je otvorio reciklažno dvorište za selektiranje korisnog otpada, a na ovom projektu aktivno je učestvovao i Ekopak.  Tako će se od sada u ovom gradu moći bolje prikupljena ambalaža sortirati i pripremati za daljnju obradu i reciklažu.

Ekopak od početka svog operativnog rada uspješno sarađuje sa Komradom i imao je značajnu ulogu u moderniziranju poslovanja ovog komunalnog preduzeća. Danas je “Komrad” jedan od najnaprednijih komunalnih preduzeća u BiH, što su na svečanom otvaranju potvrdili i direktor ovog preduzeća Mehura Selimović kao i gradonačelnik grada Bihaća Šuhret Fazlić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša USK Adnan Alagić.

Ekopak je već 2013. godine, zaključio prvi ugovor sa Općinom Bihać vezano za uspostavu i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada, te sufinansirao nabavku vozila potrebnog za transport prikupljenog ambalažnog otpada.Naredne 2014. godine postavili smo 31 eko-otok za selektivno odlaganje ambalažnog otpada, te nabavili 20.000 komada kesa za prikupljanje svih vrsta ambalažnog otpada u individualnim domaćinstvima na području Bihaća. Kako bi se unaprijedilo poslovanje ovog javnog preduzeća i ojačali ljudski resursi, Ekopak je 2015. godine zaključio ugovor sa Komradom o sufinansiranju bruto plate i ostalih naknada za jednog radnika PJ Reciklaža koji radi na sortiranju ambalažnog otpada, a 2016. godine pomogli smo i u nabavci reciklažnog stola.Također, 2017. godine Ekopak je sufinansirao izgradnju reciklažnog dvorišta, a godinu dana kasnije i nabavio 200 kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u individualnim domaćinstvima Grada Bihaća. 

Ove godine potpisali smo i Memorandum o razumijevanju vezan za nabavku 50 specijalnih kontejnera- zvona za prikupljanje staklene ambalaže u okviru Regionalnog projekta "Prikupljanje staklene ambalaže u zemljama Zapadnog Balkana". Tim povodom Ekopak je izvršio nabavku 4.800 kesa za prikupljanje staklene ambalaže u ugostiteljskim objektima u Gradu Bihaću.

Najbolji primjer uspješnosti saradnje između Grada Bihaća, operatera sistema Ekopak i javnog komunalnog preduzeća Komrad pokazuje činjenica da oko pedeset posto od ukupne količine prikupljenog ambalažnog otpada komunalnih preduzeća sa kojima Ekopak sarađuje u FBIH dospijeva iz Javnog komunalnog preduzeća "Komrad".
 

0-02-0a-f37a6ad5bf7a1df6c993c65122164c05926f58196c92c01c71e8c4e7b168b409_1c6da61026cd34.jpg
0-02-0a-e9531f136e6c7e235e1b374e5ca44a1723f883af4236a35b7951d1866f564115_1c6da6102747c8.jpg
0-02-0a-ba8e9f2bac74c85328bf9877a46d394b3e99abb750dab6b75cf323c485bc35e3_1c6da61026f196.jpg
0-02-0a-a6cb2be0268402d4a29f687094edcc19ce6f4ed3868d47e23a57b0945c13f369_1c6da6102756ae.jpg
0-02-0a-571267e1cc1c9dab7424fb1b1f86f262154e0ee19e1a4c4ef101105aaf51c81c_1c6da610272140.jpg
0-02-0a-106db7812aa67b6223bc6c0bd925cb66f1215013e37c254c0cc363ec85cf370d_1c6da6102702a6.jpg
0-02-0a-8d7f1bd6168c04c4c6f2d43010abb0c2e3c8ba53837bc51bb71730c3152c03b2_1c6da610275e22.jpg

Arhiva