Javno komunalno preduzeće "Komrad" iz Bihaća 19.10.2021. godine svečano je otvorio reciklažno dvorište za selektiranje korisnog otpada, a na ovom projektu aktivno je učestvovao i Ekopak.  Tako će se od sada u ovom gradu moći bolje prikupljena ambalaža sortirati i pripremati za daljnju obradu i reciklažu.

Ekopak od početka svog operativnog rada uspješno sarađuje sa Komradom i imao je značajnu ulogu u moderniziranju poslovanja ovog komunalnog preduzeća. Danas je “Komrad” jedan od najnaprednijih komunalnih preduzeća u BiH, što su na svečanom otvaranju potvrdili i direktor ovog preduzeća Mehura Selimović kao i gradonačelnik grada Bihaća Šuhret Fazlić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša USK Adnan Alagić.

Ekopak je već 2013. godine, zaključio prvi ugovor sa Općinom Bihać vezano za uspostavu i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada, te sufinansirao nabavku vozila potrebnog za transport prikupljenog ambalažnog otpada.Naredne 2014. godine postavili smo 31 eko-otok za selektivno odlaganje ambalažnog otpada, te nabavili 20.000 komada kesa za prikupljanje svih vrsta ambalažnog otpada u individualnim domaćinstvima na području Bihaća. Kako bi se unaprijedilo poslovanje ovog javnog preduzeća i ojačali ljudski resursi, Ekopak je 2015. godine zaključio ugovor sa Komradom o sufinansiranju bruto plate i ostalih naknada za jednog radnika PJ Reciklaža koji radi na sortiranju ambalažnog otpada, a 2016. godine pomogli smo i u nabavci reciklažnog stola.Također, 2017. godine Ekopak je sufinansirao izgradnju reciklažnog dvorišta, a godinu dana kasnije i nabavio 200 kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u individualnim domaćinstvima Grada Bihaća. 

Ove godine potpisali smo i Memorandum o razumijevanju vezan za nabavku 50 specijalnih kontejnera- zvona za prikupljanje staklene ambalaže u okviru Regionalnog projekta "Prikupljanje staklene ambalaže u zemljama Zapadnog Balkana". Tim povodom Ekopak je izvršio nabavku 4.800 kesa za prikupljanje staklene ambalaže u ugostiteljskim objektima u Gradu Bihaću.

Najbolji primjer uspješnosti saradnje između Grada Bihaća, operatera sistema Ekopak i javnog komunalnog preduzeća Komrad pokazuje činjenica da oko pedeset posto od ukupne količine prikupljenog ambalažnog otpada komunalnih preduzeća sa kojima Ekopak sarađuje u FBIH dospijeva iz Javnog komunalnog preduzeća "Komrad".