BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

20 10.21.

U Bihaću otvoren pogon za reciklažu otpada

U Javnom komunalnom preduzeću Komrad iz Bihaća, u Bosni i Hercegovini, otvorena je poslovna jedinica reciklaže koja će se baviti izdvajanjem korisnog otpada koji će se zbrinjavati na poseban način i neće ići na deponiju.

Mehura Selimović, generalni direktor JKP Komrad Bihać izrazio je zadovoljstvo što je projekt uspješno realizovan.

- Naše preduzeće ide korak ispred drugih i ja sam ponosan na to što smo na vrijeme znali prepoznati važnost ovog projekta, što će neke zadesiti nespremne, jer je ovo jedan od preduslova za ulazak u Evropsku uniju. Mogu reći da smo lider u prikupljanju i obradi ambalažnog otpada i nastavit ćemo raditi kako bismo taj standard i sačuvali - naglasio je Selimović.

Adnan Alagić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona obećao je pomoć JKP Komrad i u budućnosti.

- Manje otpada će ići na deponiju, a to je i otpad koji se teško razgrađuje i može godinama da se ne razloži. Nekoliko puta smo učestvovali u realizaciji sličnih projekata i nastavit ćemo. Ove godine su aplicirali za sredstva iz ekoloških naknada za nabavku vozila za prikupljanje i prevoz ambalažnog otpada i mislim da su zadovoljili kriterije. Imat će i ove godine podršku i nastavit ćemo im i dalje pomagati - kazao je Alagić.

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća istakao je da grad kao turistički ekološki centar mora raditi na praktičnoj primjeni ekološke svijesti svojih građana.

- Ovaj projekt treba biti početak jedne epohe, moramo brzo doći u situaciju da odvajamo otpad, da građanima dajemo različite kese za razdvajanje otpada, da se što manje smeća vozi na deponiju i mislim da će to građani prihvatiti - rekao je Fazlić.

Partner u ovom projektu je Ekopak, društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom.

- Sarađujemo sa deset preduzeća, a u toj saradnji ubjedljivo prednjači Komrad tako da nam je zadovoljstvo što su danas ozvaničili rad ovog pogona. Ovo je nešto što Evropska unija zahtijeva u preuzimanju pravne stečevine i dobrih praksi, a mi samo prilagođavamo na naše uvjete. To je nešto što nas čeka, jer moramo početi sa razdvajanjem otpada - objašnjava Amela Hrbat, direktor Ekopaka.

Do sada je u realizaciju projekta uloženo oko 150.000 konvertibilnih maraka (KM), koje su osigurali Grad Bihać, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, Ekopak d.o.o. i Fond za zaštitu okoliša bh. entiteta Federacija BiH.

Arhiva