Danas, 07.10.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u prostorijama KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo održaj je prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo".

Projekat podrazumijeva saradnju sa širim krugom institucija od lokalnog, kantonalnog i federalnog značaja koji su danas prisustvovali sastanku. Potpisan je Memorandum o razumijevanju između:
- KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo,
- PIN (Poeple In Need),
- Operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom EKOPAK,
- Operaterom za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS,
čime je ozvaničena saradnja između relevantnih aktera koji će u narednih 30 mjeseci implementirati projekat "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom.