BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

07 10.21.

Prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo"

Danas, 07.10.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u prostorijama KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo održaj je prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo".

Projekat podrazumijeva saradnju sa širim krugom institucija od lokalnog, kantonalnog i federalnog značaja koji su danas prisustvovali sastanku. Potpisan je Memorandum o razumijevanju između:
- KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo,
- PIN (Poeple In Need),
- Operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom EKOPAK,
- Operaterom za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS,
čime je ozvaničena saradnja između relevantnih aktera koji će u narednih 30 mjeseci implementirati projekat "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom.

1.JPG
2.JPG
5.JPG
6.JPG
10.JPG
12.JPG
13.JPG

Arhiva