U sklopu implementacije projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ na Ilidži je održana promocija sa ciljem informiranja i educiranja stanovništva o važnosti ovog projekta za njihovu općinu. 
 

Tom prilikom Ekopak aktivisti su dijelili promotivne materijale, te razgovarali sa stanovnicima na koji način se mogu aktivno uključiti u ovaj projekat. Promotori su podijelili i informativne letke po ulazima zgrada kao i na trgovima.