BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

26 09.21.

Na području općine Ilidža završena kampanja o informisanju građana o pravilnom odlaganju staklene ambalaže

U sklopu implementacije projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ na Ilidži je održana promocija sa ciljem informiranja i educiranja stanovništva o važnosti ovog projekta za njihovu općinu. 
 

Tom prilikom Ekopak aktivisti su dijelili promotivne materijale, te razgovarali sa stanovnicima na koji način se mogu aktivno uključiti u ovaj projekat. Promotori su podijelili i informativne letke po ulazima zgrada kao i na trgovima.

viber_image_2021-09-24_16-49-09-046.jpg
viber_image_2021-09-24_16-49-58-877.jpg
viber_image_2021-09-24_16-49-38-286.jpg
viber_image_2021-09-24_16-49-23-279.jpg
viber_image_2021-09-24_16-50-08-741.jpg

Arhiva