Jedan od osnivača “Ekopaka” kompanija Coca-Cola HBC je u saradnjisa Sarajevo Film Festivalom, Ekopakom i KJKP RAD, tokom najvećeg filmskog festivala u jugoistočnoj Evropi “Sarajevo Film Festival” implementirala inicijativu “Recikliraj me. Pokloni mi novi život”, koja je dio globalnog programa “Svijet bez otpada”.

Aktivnosti u okviru inicijative imale su za cilj stvaranje novih navika, te edukaciju i podizanje svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanje i recikliranje otpada.

Tako su na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva postavljeni kontejneri za plastične boce, limenke i za miješani otpad, a bili su i dostupni mobilni timovi koji su kružili gradom sa naprtnjačama u kojima je bilo moguće odložiti plastične boce i limenke. Sav prikupljeni otpad se, u saradnji s komunalnim preduzećem “Rad” i kompanijom “Ekopak” preuzimao i slao na reciklažu.

Coca-Cola HBC kao društvenoodgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije globalno je program “Svijet bez otpada”. Time direktno pridonosi smanjenju uticaja na okoliš i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom.

“Sretni smo što kroz partnerstvo Sarajevo Film Festivala s najjačim svjetskim brendom, liderom u polju društvenoodgovornog poslovanja imamo priliku sudjelovati u Coca-Colinoj globalnoj inicijativi “Svijet bez otpada”. Posebno je važno što inicijativa “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” u Bosni i Hercegovini krenula upravo na Sarajevo Film Festivalu. Kultura, umjetnost i uspješno društvo počivaju na kulturi odgovornog i održivog življenja. Dio te kulture je odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje, i zato nam je čast što Sarajevo Film Festival sudjeluje u prvim koracima inicijative”, rekao je Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.

”Želimo kroz suradnju sa svim našim dionicima doprinositi smanjenju utjecaja na okoliš. Stoga je već tradicionalno partnerstvo u Bosni i Hercegovini sa Sarajevo Film Festivalom prilika da kroz inicijativu “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” potičemo građane na odgovoran odnos prema ambalažnom otpadu. Ujedno, promoviramo održive i odgovorne prakse u poslovanju kroz smanjenje utjecaja na okoliš u zajednicama u kojim poslujemo”, rekao je Bruno Jelić, rukovoditelj projekta “Svijet bez otpada” u Coca-Coli HBC Adria.


“Bila nam je izuzetna čast biti dio ovog projekta i podržati inicijativu našeg osnivača kompanije Coca-Cola HBC. Ekopak je u saradnji sa kolegama iz KJKP RAD bio zadužen za postavljenje infrastructure, te za prikupljanje i odvoz na reciklažu prikupljenog ambalažnog otpada. Rezultati su bili izvanredni i nadam se da će ovogodišnja inicijativa Coca-Cole prerasti u praksu ne samo SFF-a veći svih velikih sportsko-kulturnih događanja u BiH”, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Uz Coca-Colu u inicijativi sudjeluju i njezini kupci iz sektora ugostiteljstva,te Konzum i Mercator.