BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

25 08.21.

U Konjicu se provode dodatne aktivnosti s ciljem povećanja izdvajanja staklenog ambalažnog otpada

U sklopu projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ Ekopak poduzima dodatne aktivnosti kako bi se što veći procenat staklenog ambalažnog otpada izdvojio i bio upućen na reciklažu. Tako su ugostiteljskim objektima u Općini Konjic isporučene posebne posude za odlaganje staklene ambalaže, kao i brendirane kecelje za konobare. Također, u cilju što boljeg informisanja javnosti u ugostiteljskim objektima su postavljani i informativni plakati.

Ovim putem Ekopak je pozvao sve građane u Konjicu da odvajaju  stakleni ambalažni otpad i kako bi i na ovaj način doprinijeli razvoju svoje općine kao mjesta ugodnog življenja u kojem postupanje sa otpadom zauzima važno mjesto.  Svi koji se žele informisati o  projektu i načinu odvajanja ambalažnog staklenog otpada, informacije mogu dobiti  kroz promotivne materijale koji su postavljeni na oglasnim tablama, javnim institucijama i ugostiteljskim objektima, kao i u programu Radio Konjica.

Podsjećamo, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije su u saradnji sa operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije, „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije i „Ekopak“ iz Bosne i Hercegovine, kao i Asocijacijom za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, te Zajednicom jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuli regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji će se u Bosni i Hercegovini realizovati u Gradu Bihaću, te općinama Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a jedan od ciljeva je povećati stopu reciklaže staklene ambalaže u ovim općinama za 20%.

viber_image_2021-08-24_10-11-04-701.jpg
viber_image_2021-08-24_10-11-04-469.jpg
viber_image_2021-08-24_10-11-04-586.jpg
viber_image_2021-08-24_10-11-04-921.jpg

Arhiva