Općini Ilidža, koja je jedna od četiri općine iz Bosne i Hercegovine koje su uključene u regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, danas je uručeno 50 kontejnera za prikupljanje staklene ambalaže. Projekat koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji ima za cilj da poveća stope reciklaže staklene ambalaže za 20%, a postavljanjem 50 specijalnih kontejnera za staklenu ambalažu u Općini Ilidža uveliko će pridonijeti realizaciji ovog cilja.

Projekat u Općini Ilidža provode: Općina Ilidža, prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“, kantonalno javno komunalno preduzeće (KJKP) “RAD”, Asocijacija za ekonomski razvoj (REDAH) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

„Zaista se radujem što sam pozvana danas ovdje kako bismo prisustvovali primopredaji kontejnera za odlaganje ambalaže od stakla u Općini Ilidža. Želim istaći da je Ilidža jedna od četiri općine koje zajedno rade na ovom projektu čiji je cilj podizanje stope recikliranog stakla za 20%, što dovodi do 200t uštede po pitanju CO2 i to je izvanredan rezultat. Kada govorimo o bilateralnoj saradnji Njemačke i Bosne i Hercegovine, tu su dvije glavne tačke, a to su zaštita okoliša i klimatske promjene i sa druge strane podrška privredi“, kazala je ovom prilikom Michaela Passlick, šefica Odsjeka za saradnju sa privredom Ambasade Njemačke u BiH.

Početak realizacije aktivnosti ovog projekta u Općini Ilidža pozdravio je i Peter Wolf, vođa GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga, koji je rekao: „Ovaj projekat se odnosi na stvaranje sistema dodatne vrijednosti odnosno troškovno povoljnog procesa recikliranja stakla koji provode tri privatna preduzeća iz BiH (Ekopak), Srbije (Sekopak) i (Pakomak) iz Sjeverne Makedonije, tri udruženja i dvanaest pilot općina koji će istovremeno raditi na postizanju ciljeva i unaprijeđivati se u oblasti upravljanja otpada.“ 

Lamija Halilović, predstavnica Općine Ilidža je naglasila kako se njena općina potpisivanjem memoranduma za učešće u projektu obavezala da osigura lokacije na javnim površinama na kojima će biti postavljena zvona za odlaganje stakla, te dodala da se nada da će po završetku projekta biti ostvaren njegov osnovni cilj. 

Vera Arnautović, v.d. direktorica KJKP „RAD“ kazala je da će od 50 isporučenih kontejnera 30 biti na raspolaganju građanima, dok će 20 kontejnera biti raspoređeno u hotelima i restoranima. 

„Veoma je važno napomenuti da je KJKP „Rad“ osigurao vozilo za pražnjenje ovih kontejnera. Reciklaža je veoma važna za nas jer se radi o dugotrajnom procesu, a u tome nam je potrebna podrška općina, institucija i građana“, rekla je Aranutović.

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat naglasila je da su u ovaj projekat uključene tri zemlje, dvanaest lokalnih zajednica, tri operatera sistema, GIZ, REDAH i komunalna preduzeća, s ciljem da se za 20% podigne stopa reciklaže stakla, tako da sada Općini Ilidža, KJKP Rad-u i Ekopaku ostaje da rade na tom cilju.

Ivica Sivrić, direktor REDAH-a je kazao kako je funkcija REDAH-a u sklopu projekta implementacija sredstava Njemačke vlade, te je naglasio da je projekat veoma kompleksan u Bosni i Hercegovini: „Cilj nam je da sada kada su postavljeni kontejneri u svim lokalnim zajednicama pratimo sakupljanje otpada i te dobre prakse prenesemo na ostale lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine.“

Projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ se sprovodi u okviru programa razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom (develoPPP), a finansiran je od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), kao i prvog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“, te  operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije i „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije. Ovaj regionalni projekat, će se u Bosni i Hercegovini realizovati u Gradu Bihaću, te općinama Novi Travnik, Konjic i Ilidža.