BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

24 09.13.

Holdina, Kemis i Ekopak održali sastanak o uspostavi sistema prikupljanja i iskorištavanja ambalažnog otpada koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama

Holdina, Kemis i Ekopak danas održali sastanak na temu uspostave sistema prikupljanja ambalažnog otpada koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama

Danas je u prostorijama Ekopaka održan sastanak između predstavnika Holdine, Kemisa i Ekopaka. Ovom prilikom dogovoreno da se na svih 106 maloprodajnih objekata Holdine, tj INE i Energopetrola, postave posebne posude u koje će se odlagati ambalaža od motornih ulja, koju će Kemis prikupljati i transportovati u spalionice u Njemačkoj i Austriji.

Sastanku su u ime Holdine, INE i Energopetrola. prisustvovali  Berislav Dragić, Namik Bureković i. Nihad Mešić, u ime Kemisa Maid Hadžimujić,, a ispred Ekopaka Amela Hrbat i Zoran Rifelj.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine Federacije BiH br. 28 od 10.04.2013. g) definisana je obaveza reciklaže ili  iskorištenja ambalaznog otpada koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama. Potpisom Ugovora sa Ekopakom, Holdina se među prvim uključila u sistem upravljanja ovom vrstom ambalažnog otpada, ispunjavajući na taj način svoje zakonske obaveze i potrrđujući svoju društvenu odgovornost.

Holdina je prvi obveznik koji se uključio u sistem upravljanja opasnim ambalažnim otpadom, a očekivanja su da se uključenjem i svih ostalih privrednih subjekata koji se bave istom ili sličnom djelatnošću, upravljanje ambalažnim otpadom koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama znatno unaprijedi, kako takva ambalaža ne bi završavala na deponijama, već  bila iskorištena ili reciklirana.

DSCN0012.JPG
DSCN0009.JPG
DSCN0011.JPG
DSCN0013.JPG

Arhiva