Ekopak je član AmCham BiH već duži niz godina i aktivno učestvuje u radu “Health care & Environment” komiteta koji pruža značajnu podršku prevazilaženju izazova sa kojima se Ekopak svakodnevno susreće. Naš rad je prepoznat i prezentovan u okviru AmCham Europe u segmenta dobrih primjera i praksi društvene odgovornosti.

AmCham Evrope, organizacija koju čini 46 AmChamova iz 44 zemlje, u saradnji sa Center for International Private Enterprise (CIPE), sa sjedištem u Washington DC-u, prikupila je uspješne projekte iz svih AmChamova koji učestvuju u pozivu, o tome kako američke, evropske i lokalne kompanije doprinose razvoju lokalnih zajednica tako što vode računa o ESG faktorima. CIPE je podružnica Američke trgovačke komore komore i sarađuje s lokalnim partnerima širom svijeta na izradi poslovnih rješenja za socijalno-ekonomske probleme koji pogađaju milijune ljudi.

Zadovoljstvo je bilo aplicirati sa dva izvrsna primjera naše dvije članice: Ekopak i Prevent CEE (Prevent Fabrics). 

Osnovna djelatnost Ekopaka je društvena odgovornost - uspostava i razvoj sistema za recikliranje ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini. Već deset godina Ekopak aktivno radi na razvoju sistema za recikliranje ambalažnog otpada u skladu s najboljim europskim praksama i za dobrobit cijele zajednice.

Do sada su reciklirali oko 90.000 tona ambalažnog otpada. Ako taj broj pretvorimo u broj kamiona, to bi bio sastav od oko 5000 kamiona, poredanih jedan za drugim, udaljenost od Sarajeva do Konjica (približno 60 kilometara). Ova količina ambalaže ne samo da nije odbačena u prirodi niti je zbrinuta na odlagalištima otpada, već je završila u procesu reciklaže gdje je dobila novu vrijednost.

Ekopak je također uključen u lokalne zajednice gdje podižu svijest građana, posebno djece. Ekopak je aktivan i na međunarodnom planu, kao član dviju europskih krovnih organizacija za pakovanja: EXPRA i Pro Europe. Sve ove aktivnosti obavljaju sa samo četvero zaposlenih.

"Kao ponosna članica AmChama rado smo prihvatili poziv i priliku da ostale članice upoznamo sa radom Ekopaka čija je osnovna djelatnost upravo društvena odgovornost. Mislim da možemo biti ponosni na sva naša postignuća po pitanju reciklaže ambalažnog otpada i dizanja svijesti građana o važnosti reciklaže i zaštite okoliša opcenito. Ako se uzmu u obzir uvjeti u nasoj zemlji u kojima Ekopak posluje, a to su slabo razvijeni kapaciteti za sortiranje otpada i vrlo ograniceni kapaciteti za reciklažu otpada, onda naši rezultati jos više dobijaju na značaju. Također nam je važno da i AmCham kroz “Health care & Environment” komitet daje podršku u našem radu, što nam uveliko olakšava da uspješno prevazilazimo brojne izazove sa kojima se suočavamo", rekla je Amela Hrbat, direktorica kompanije Ekopak.

Prevent Fabrics krenuo je u transformacijsko putovanje cijelog svog lanca vrijednosti, prelazeći iz linearnog u kružno poslovanje s ciljem rada s ponovnom upotrebom, oporavkom i reciklažom. Jedan od ključnih aspekata ove transformacije je transformacija operacija snabdijevanja kako bi omogućili kružne tokove i eliminisali otpad. Kružni pristup presudan je za pronalaženje novih i inovativnih načina rada s obnovljivim recikliranim materijalima.

Prevent Fabrics predan je, između ostalog, korištenju recikliranog prediva koje će dati dodatnu vrijednost proizvodima slijedeći ekološki prihvatljive tehnologije u području proizvodnje tekstila i uključivanjem inovativnih, održivih rješenja u tehnologiju proizvodnje. Ulaganje u opremanje proizvodnih pogona inovativnim tehničko-tehnološkim rješenjima i procesnom opremom, te mašinama koje omogućavaju isporuku proizvoda bolje kvalitete, snižava troškove procesa i smanjuje emisiju ugljika za 40%.

Procenat recikliranih materijala u ovoj fabrici iznosi 5,22% s tendencijom povećanja. Trenutno su u fazi razvoja i odobravanja pojedinih artikala od strane kupaca sa 100% udjela recikliranih materijala. Modernizacija rasvjete, zamjena 80% postojećih rasvjetnih tijela s energetskim i tehnički efikasnim sijalicama povećava energetsku efikasnost korištenja električne energije, poboljšava uslove (osvjetljenje) u radnom okruženju, a koji su direktno povezani sa zadovoljstvom svih učesnika u proizvodnom procesu, što povećava proizvodnu produktivnost i smanjuje štetne emisije. 

Zbog potrebe za većom količinom vodnih resursa, kako bi se smanjila potrošnja pitke vode, za tehnološke i sanitarne potrebe koristi se nekvalitetnija tehnološka voda iz vlastitih bunara.

„Prevent Fabrics krenuo je u transformacijsko putovanje cijelog lanca vrijednosti, prelazeći iz linearnog u kružno poslovanje s ciljem rada s ponovnom upotrebom, oporavkom i reciklažom. Strategije održivosti i snabdijevanja postavljaju zajedničku predanost društvenoj i ekološkoj odgovornosti u našem lancu vrijednosti “, rekla je Aida Ganić, direktorica Prevent Fabricsa.