Predstavnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća RAD iz Sarajeva generalna direktorica Vera Arnautović, izvršni direktor „Pogona javna higijena“ Fahrudin Tinjak i šefica tehničke pripreme „Pogona za javnu higijenu“ Maida Čukojević posjetili su Ekopak gdje su održali sastanak sa direktoricom Ekopaka Amelom Hrbat.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unaprjeđenja poslovanja ove dvije kompanije, a  poseban segment razgovora se odnosio na projekat "Reciklaža staklene ambalaže u zemljama Zapadnog Balkana". Naime, Općina Ilidža je jedna od četiri pilot lokalne zajednice u kojima se provodi projekat, a KJKP Rad je jedno od četiri bh. komunalna preduzeća koja su uključena u ovaj projekat. 

Podsjećamo, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije su u saradnji sa Ekopakom, prvim operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni iHercegovini, te  operaterima sistema Sekopak iz Srbije i Pakomak iz Sjeverne Makedonije, kao i Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH i Zajednicom jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuli regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji će se u Bosni i Hercegovini realizovati u Gradu Bihaću, te općinama Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a jedan od ciljeva je povećati stopu reciklaže staklene ambalaže u ovim općinama za 20%.