U sklopu realizacije projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ predstavnici Ekopaka, direktorica Amela Hrbat i keyaccount manager Damir Maglajlić, posjetili su Konjic i tom prilikom razgovarali sa partnerima u projektu JKP „Standard“, direktorom društva Samirom Memićem, rukovodiocem službe javne higijene Emirom Zahirovićem i poslovođom u službi javne higijene Anesom Šljivom, te nakon sastanka obišli lokacije na kojima su postavljeni specijalni kontejneri za prikupljanje staklene ambalaže.
 

Direktor JKP „Standard“ Samir Memić obavijestio je predstavnike Ekopaka da je većina kontejnera za staklo postavljena na predviđene lokacije, te da su već pristigle i prve količine  skupljene ambalaže. S obzirom na to da je u ovom gradu projekat tek nedavno krenuo, iz JKP „Standard“ su naglasili da su zadovoljan prvim količinama prikupljene staklene ambalaže, te da su sigurni da će do kraja godine ta količina biti puno veća.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom vremenu znatno pojačati promocija projekta,te da će se posebna pažnja posvetiti HORECA kanalima, kao i realizacija edukativnih predstava i radionica za najmlađe stanovnike Konjica.