BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 04.21.

Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže-“Izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2020. godinu”

Uprkos izuzetno izazovnoj godini zbog pandemije koronavirusa, Ekopak je sa svojim partnerima – koje čine 21 sakupljač iz cijele Federacije BiH, a u ime više od 700 proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su mu prenijeli obavezu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, uspio poslati na reciklažu 11.911 tone ambalažnog otpada.

Rezultati i ostvareni ciljevi za 2020. godinu u „Godišnjem izvještaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”, a kojeg Ekopak svake godine dostavlja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, su još jednom potvrdili uspješnost i poslovnu agilnost Ekopakove mreže saradnika.

Unatoč mnogim izazovima,Ekopak je uspio održati stabilnost u svom poslovanju, optimizirati poslovanje i u saradnji sa svojim partnerima održati sistem reciklaže.Tako je je sa saradnicima od 2012. godine do danas predao na reciklažu više od 70.000 tona ambalažnog otpada. 

“Pored izazova sa kojima se susrećemo, protekla godina je obilježena pandemijom koja je rezultirala poremećajem tržišta. Uprkos tome, uspjeli smo postići zacrtane ciljeve i zadržati svoju poziciju u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom. U vremenu kada je sve okrenuto ka očuvanju zdravlja i borbi za život, ponosni smo jer smo i dalje uspjeli živjeti svoju misiju, te u veoma teškim uvjetima ostvariti rezultate”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak će sa svojom mrežom saradnika koju čini 21 sakupljač iz deset kantona u FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih preduzeća i 11 privatnih kompanija nastaviti aktivno raditi na razvoju sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada na zakonit i transparentan način, te u skladu sa najboljim evropskim praksama i za dobrobit cijele zajednice.
 

Arhiva