Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u preko 45 zemalja svijeta s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

Kako bi angažirali i motivirali mlade da se prijave na takmičenje, Munja Inkubator i Eko-škole su organizovali dva Meetup-a za učenike srednjih škola. Sastancima je prisustvovali 50 učenika škola koje su uključene u program Eko-škole iz čitave Bosne i Hercegovine. Glavni cilj Meetup-a bio je upoznati učenike sa takmičenjem, propozicijama, temama i pojedinačnim kategorijama. Predstavljeni su i prošlogodišnji pobjednički radovi.

Učenici koji su prisustvovali sastanku su iznijeli i svoje ideje za dalju promociju takmičenja, a dobili su priliku i da se prijave na FEE Academy kako bi dodatno razvili svoje vještine i naučili sve o Foto novinarstvu sa stručnjacima iz pomenute oblasti.

Takmičenje, kao i sam program razvijaju vještine i znanja mladih, pružaju im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jačaju njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti. Detaljne informacije o takmičenju možete pronaći na linku.