Simbolično na dan obilježavanja Svjetskog dana reciklaže, prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH – Ekopak, zajedno sa GIZ-om i REDAH-om, isporučio je 90 specijalnih kontejnera (zvona) za prikupljanje staklene ambalaže od kojih će 50 biti isporučeno Općini Ilidža, a 40 Općini Konjic.

Prethodno je izvršena nabavka još 100 ovakvih kontejnera od kojih je 69 isporučeno Općini Bihać, a 31 Općini Novi Travnik. Njemačka razvojna saradnja i Ekopak su  osigurali ukupno 190 specijalnih kontejnera u okviru regionalnog projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” u koji su pored Bosne i Hercegovine uključene i Srbija i Sjeverna Makedonija preko svojih operatera sistema Ekopak, Sekopak i Pakomak uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju- GIZ, te NALED-a, ZELS-a I REDAHA.

Zbog nedovoljnog broja kontejnera za odlaganje staklene ambalaže, ali i nepostojanja odgovarajućih reciklažnih pogona, na Zapadnom Balkanu se staklo manje reciklira nego što je to slučaj u zemljama članicama Evropske unije. Države EU recikliraju oko 70% staklene ambalaže godišnje, dok je u BiH ta količina iznosi  12%. Najveći dio iskorištenog stakla u našoj zemlji završi na deponijama ili ilegalnim smetlištima, a u takvim uslovima potrebno mu je čak 5.000 godina da se razgradi. 

S obzirom na to da je staklo jedini ambalažni materijal sa stoprocentnom efikasnošću reciklaže te se može reciklirati u nedogled, slobodno mu možemo dodijeliti titulu - „zvijezde reciklažne industrije“! Zbog toga, prije nego što naredni put praznu staklenu flašu ili teglu od zimnice ubacimo u kontejner sa ostalim komunalnim otpadom, trebalo bi da imamo na umu neke od sljedećih činjenica:

1. Recikliranjem jedne staklene flaše, sijalica od 100W može da radi puna 4 sata!
2. Recikliranjem jedne staklene flaše, štedi se energija za napajanje računara u trajanju od 25 minuta!
3. Reciklažom jedne tona stakla štedi se 42Kwh struje ili 19 litara nafte!
4. Reciklažom 1000 kilograma stakla, umanjuje se emisija štetnih gasova za 3 kilograma u odnosu na proizvodnju novog stakla.
5. Reciklažom stakla možemo uštedjeti oko 40% energije i 50% vode potrebne za proizvodnju novog stakla i smanjiti zagađenje vazduha za 20% i vode za 50%.

Da bi situacija u pogledu upravljanja staklenim ambalažnim otpadom u regionu u narednom periodu bila povoljnija, sprovodi se projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“. Tako će se 190 specijalnih kontejnera za odlaganje staklene ambalaže postaviti u općinama Bihać, Novi Travnik, Konjic i Ilidža, kao i odabranim gradovima i opštinama Sjeverne Makedonije i Srbije. Cilj je da se količina prikupljene staklene ambalaže u regionu poveća za 20%, kao i da se dođe do održivog modela prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže koji bi se u godinama koje dolaze postepeno proširivao i na ostale općine u BiH. Pored ovog tehničkog dijela, razvijena je i odgovarajuća kampanja usmjerena na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ovog ambalažnog materijala. Kampanja je jedinstvena za sve tri zemlje i istovremeno uvažava specifičnost svake od zemalja, a provodiće se na lokalnim nivoima u lokalnim zajednicama koje su uključene u projekat. Projekat u BiH sprovode Ekopak, GIZ i REDAH.