BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

09 03.21.

Ekopak i JKP “Vitkom” uređuju eko-otoke u Vitezu

U Vitezu je održan sastanak Ekopaka i javnog komunalnog preduzeća “Vitkom” Vitez.

Tom prilikom direktorica Ekopaka Amela Hrbat i direktorica “Vitkom” Vitez Jasna Babić su analizirale dosadašnju saradnju između ova dva preduzeća koja je uspostavljena još 2014. godine.

Direktorica Babić se ovom prilikom zahvalila Ekopaku koji je do sada uložio značajna finansijska sredstva kako bi pomogao Vitkomu da što više ambalažnog otpada bude predato na reciklažu, a što manje količina završi na deponiji Mošćanica.

Direktorica Amela Hrbat rado je prihvatila prijedlog svoje kolegice iz Vitkoma Jasne Babić da Ekopak sudjeluje u sufinansiranju uređenja eko-otoka, čiji se početak realizacije očekuje uskoro. 

15.jpg
18.jpg
3.jpg
vitkom.jpg

Arhiva