U Vitezu je održan sastanak Ekopaka i javnog komunalnog preduzeća “Vitkom” Vitez.

Tom prilikom direktorica Ekopaka Amela Hrbat i direktorica “Vitkom” Vitez Jasna Babić su analizirale dosadašnju saradnju između ova dva preduzeća koja je uspostavljena još 2014. godine.

Direktorica Babić se ovom prilikom zahvalila Ekopaku koji je do sada uložio značajna finansijska sredstva kako bi pomogao Vitkomu da što više ambalažnog otpada bude predato na reciklažu, a što manje količina završi na deponiji Mošćanica.

Direktorica Amela Hrbat rado je prihvatila prijedlog svoje kolegice iz Vitkoma Jasne Babić da Ekopak sudjeluje u sufinansiranju uređenja eko-otoka, čiji se početak realizacije očekuje uskoro.