"Razlika između žena i muškaraca u pogledu sposobnosti i mogućnosti je u očekivanjima društva. Ta očekivanja su uvijek konzervativna, sa puno predrasuda prema ženama i uvijek prikrivena nevidljivim barijerama“, kaže u razgovoru za Akta.ba Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Hrbat dodaje o uspješnosti žena na vodećim pozicijama najbolje svjedoči činjenica da je četvrtina preduzeća u vlasništvu žena te da je nesolventnih preduzeća koje vode žene je daleko manje od preduzeća koja vode muškarci.

"Ekopak je društvo koje je dobijanjem licence Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2012. godine postalo prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Za mene je bila velika čast što su mi, od samog početka rada Ekopaka, ove renomirane kompanije ukazale povjerenje i ponudili poziciju direktora. Do imenovanja na ovu poziciju skoro sam 14 godina svoja znanja i vještine sticala i usavršavala u Coca-Coli BH. Vrlo sam ponosna na taj period i sretna da sam imala priliku da se u jednoj multinacionalnoj komaniji educiram i steknem iskustva u vođenju poslovanja po najvećim standardima, što me učinilo spremnom da prihvatim izazove koji me čekaju. U Ekopaku sam bila odgovorna da Ekopak uspostavim kao kompaniju kao i svako privredno društvo sa svim obavezama koje proizilaze iz relevantnih zakona. Istovremeno, zbog specifičnosti posla kojim se Ekopak bavi, bila sam u obavezi ishoditi licencu resornog ministarstva za operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, uspostaviti sistem na terenu, uvezati sa jedne strane obveznike (proizvođače, uvoznike, distributere) i sa druge strane sakupljače ambalažnog otpada“, rekla je Hrbat.

Govoreći o pandemiji, Hrbat ističe da je i Ekopak u protekloj poslovnoj godini značajno osjetio posljedice pandemije.

"U programu rada koji sam prezentirala Nadzornom odboru Ekopaka, navela sam da i pored pandemije želim dati doprinos daljem razvoju i unapređenju poslovanja Ekopaka i da nove okolnosti smatram novim izazovom, tako sam opredjeljena da i dalje radim na prosperitetu Ekopaka. I pored posljedica uzrokovanih pandemijom, Ekopak je u protekloj godini ostvario dobar i operativni i finasijski rezultat. U ovom teškom periodu klijentima su uvijek dostupne i obezbijeđene sveobuhvatne informacije zasnovane na činjenicama i svi u Ekopaku smo uvijek na raspolaganju. Ekopak ima dobru međunarodnu reputaciju zahvaljujući činjenici što smo svoj sistem poslovanja uskladili sa međunarodnim standardima. Zato je Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ravnopravan član dvije značajne krovne međunarodne organizacije iz oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, Expra i PRO EUROPE čija su sjedišta u Briselu” poručuje Hrbat.

Kakav je položaj žene danas?

“Međunarodni dan žena je svjetski događaj, kada sublimiramo sve zahtjeve žena koji su tada javno proklamovani, možemo reći da je to bio, a i danas ostaje poziv za rodnu ravnopravnost. Na tom historijskom događaju, koji se desio u New Yorku 1908. godine, žene su zahtjevale pravo glasa, bolje uslove rada, veće plaće i kraće radno vrijeme. Šta se od tada danas postiglo u BiH? Iako je prošlo mnogo vremena, ženska ravnopravnost sa muškarcima je još daleko od punog ostvarenja. Žene ni danas nisu u dovoljnoj mjeri uključene u poslovnu i političku sferu Čak i u poslovnim svijetu, smatram da i danas postoje predrasude i drugačiji odnos ukoliko je na čelu kompanije žena, uprkos tome što ostvaruju izuzetne rezultate koje niko ne može ni negirati niti potcjenjivati. Zatim, nasilje nad ženama je je vrlo prisutno u našem društvu. Za mene kao ženu je neprihvatljivo da se više ni jedna ulica u Sarajevu ne zove po Klari Cetkin. I to puno govori o položaju žene u Bosni i Hercegovini. Radeći ovaj posao u Ekopaku u prilici sam da susrećem vrlo sposobne i uspješne poduzetnice, bilo da su vlasnice firmi ili da su rukovodeći radnici u društvima drugačije vlasničke strukture. Razgovaram sa tim ženama i kod svake prepoznajem veliki potencijal da razvijaju svoje ideje, da kreiraju nove vrijednosti…”, naglasila je Hrbat.

Dodaje da se Dan žena uglavnom svede na cvijeće, večere, možda i poneko putovanje (do pandemije).

“Ženama treba potpuna ravnopravnost sa muškarcima bez predrasuda i nevidljivih barijera. I, vratite nam Klaru Cetkin u Sarajevo. Koristim priliku da svim ženama čestitam Međunarodni dan žena”, poručila je Hrbat.

B.K./Akta.ba