Ekopak se uključio u još jedan važan projekat za Kanton Sarajevo. Naime, Češka Ambasada u Sarajevu, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke i Češka razvojna Agencija pokrenuli su projekat pod nazivom "Poboljšanje uslova života i zdravlja građana u lokalnim zajednicama Kantona Sarajevo", a u implementaciju su se uključili i KJKP Rad Sarajevo i Ekopak.

S tim u vezi, održan je i radni sastanak na kojem su prisustvovali Ivana Pejič Povolná iz Češke razvojne Agencije, Jaromir Manhart, češki ekspert na projektu, Maida Čukojević iz KJKP-a Rad i Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

“Razgovarali smo o detaljima projekta koji će biti implementiran u općinama Kantona Sarajevo, o proširenju mreže za skupljanje i reciklažu otpada u Kantonu Sarajevo izgradnjom eko-otoka i reciklažnih dvorišta”, kazala je Amela Hrbat.