Druga gimnazija iz Sarajeva od danas je u sistemu upravljanja ambalažnog otpada. Ekopak je podržao projekat učenika Tarika Filipovića i Harisa Gološa iz “International Baccalaureate Middle Years Programa” koji su bili u obavezi da za svoje lične projekte odaberu temu koja je njima zanimljiva, ali sa kojom će također uraditi nešto korisno i za druge.

Tarik je za ovaj projekat odlučio da za školu obezbijedi kante za odvajanje ambalažnog otpada, pa je Ekopak osigurao četiri seta kanti koje će biti postavljene na svaki sprat škole. Haris je pitanje odvajanja ambalažnog otpada riješio u okviru svoje učionice, pa je Ekopak za njegov projekat osigurao jedan set kanti. Također, firma Papir Servis, koja je jedan od sakupljača iz sistema Ekopaka, će preuzimati ambalažni otpad iz Druge gimnazije, pripremati ga i transportovati na reciklažu, tako plastika i papir iz ove škole neće više završavati na deponiji, već u procesu reciklaže. 

Jedna od važnih misija Ekopaka je edukacija djece o važnosti reciklaže ambalažnog otpada kao i zaštite okoliša općenito. Stoga, nam je uvijek drago kada imamo priliku pružiti podršku projektima poput Tarika i Harisa iz Druge gimnazije.