Pandemija korona virusa izazvala je mnoge negativne posljedice gotovo u svim industrijama naše zemlje, koje nisu zaobišle ni reciklažnu industriju. Tako su se i operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH suočavali sa mnogo izazova u svom poslovanju.

Pandemija korona virusa izazvala je mnoge negativne posljedice gotovo u svim industrijama naše zemlje, koje nisu zaobišle ni reciklažnu industriju. Tako su se i operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH suočavali sa mnogo izazova u svom poslovanju.

Jedan od velikih izazova je i plaćanje evidentirajuće naknade koju operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom plaćaju Fondu za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 2 KM za svaku tonu ambalaže koju obveznici prijave u sistem operatera. Obzirom da se radi iznosu koji je dostizao i do 100.000 KM na godišnjem nivou, značajno je opterećivao funkcionisanje operatera sistema, jer ovu naknadu nisu dodatno naplaćivali od obveznika sistema, već su je izdvajali iz svog redovnog prihoda i umjesto u razvoj sistema, plaćali su Fondu. S tim u vezi, Udruženje operatera sistema u FBiH se obratilo Ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom da ukine evidentirajuću naknadu. 

“U godini kada sve svjetske Vlade oslobađaju svoje privredne subjekte od naknada i pomažu privredi na razne načine i mi smo tražili od nadležnog Ministarstva da nas oslobodi ove obaveze, jer evidentirajuća naknada značajno opterećuje troškove našeg rada. Naime, mi ovu naknadu plaćamo od 2013. godine u iznosu od 2 KM po toni, a ne naplaćujemo od naših klijenata, niti naše naknade uvećavamo za ovaj iznos. S obzirom na tešku situaciju na tržištu uzrokovanom pandemijom i značajnim padom obima poslovanjaočekivali smo da će nam Ministarstvo izaći u susret i osloboditi nas ove obaveze“, izjavili su iz Ekopaka i zaključili da Ministarstvo okoliša i turizma nije u potpunosti podržalo ovu inicijativu. Naime, Ministarstvo je naložilo operaterima da plate evidentirajuću naknadu u 2020. godini, s tim da će od 2021. godine Fond za zaštitu okoliša FBiHnaknadu naplaćivati direktno od obveznika u umanjenom iznosu od 1,60 KM po toni ambalaže koju plasiraju na teritoriju FBiH.

Integralni tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom možete preuzeti ovdje.