Iako Novi Travnik po broju stanovnika spada u manje općine u BiH, njihovo Javno komunalno preduzeće “Vilenica čistoća” može se pohvaliti najboljim rezultatima od svih javnih komunalnih preduzeća sa kojima Ekopak sarađuje u količinama prikupljenog staklenog ambalažnog otpada.

Svakako, rezultat je to zalaganja zaposlenih u ovom komunalnom preduzeću na čelu sa direktoricom Svjetlanom Tokalić. Kako bi se sakupljanje dodatno unaprijedilo, Ekopak je dodatno uručio 40 novih posuda za prikupljanje staklenog ambalažnog otpada čime će se znatno povećati količina prikupljene ambalaže za reciklažu u ovoj općini.