Međunarodni licencirani program „Eko-škole“ najveći je globalni program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine i osnaživanja mladih koji se danas provodi u 67 zemalja i preko 60.000 škola i drugih obrazovnih ustanova.

Program Eko-škole od kraja 2018. godine se organizira i u Bosni i Hercegovini od strane Inkubatora društvenih inovacija „MUNJA“ sa info platformom Hoću.ba.  Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom i drugim partnerima poput Coca-Cole u BiH, Tretrapaku i Zeosu, Eko-škole danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

U protekloj školskoj godini, unatoč pandemiji COVID-19 uspjele su se održati sljedeće aktivnosti:

 

  • 8.10.2019. godine održan je prvi godišnji sastanak Eko-škola BiH za osnovne škole kao i drugi INFO Seminar za nove članice, nakon kojeg se programu pridružilo 11 novih osnovnih škola što čini brojku od ukupno 33 osnovne škole diljem BiH koje su odlučile postati dio ovog programa.
  • 27.11.2019. godine zvanično je započeo i program za srednje škole u saradnji sa Coca-Colom u BiH, u koji se nakon osnovnog seminara uključilo 27 srednjih škola iz različitih dijelova zemlje.
  • Sa našim članicama smo tijekom pandemije uspjeli organizirati 2 on-line sastanka, kao i prvi specijalni webinar za učenike pod nazivom ”Vodič kroz Eko-škole”, koji je rezultirao i formiranjem omladinskog tima i viber grupe gdje dijelimo sve informacije o programu, bilo da su lokalne ili međunarodne.
  • U toku školske godine članice Eko-škola su radile na pojedinim koracima međunarodne metodologije (upitnik o procjeni stanja okoliša, plan akcije, formiranje Eko-odbora škole, realizacija pojedinih ekoloških akcija i aktivnosti, učešće na takmičenju Mladi Eko Reporteri i sl.).
  • Krajem 2019. godine otvoren je bio poziv za međunarodno natjecanje Mladi Eko Reporteri i za osnovne i srednje škole. Na državno natjecanje pristiglo je preko 70 radova u kategorijama video rad, reportaža ili fotografija o ekološkim problemima koje su identificirali učenici. Pored toga 7 škola članica kreiralo je i međunarodne projekte sa školama iz drugih zemalja. Pobjednički radovi našeg Državnog natjecanja su poslani na Međunarodno natjecanje, na kojem su od ukupno apliciranih 182 rada, 4 iz Bosne i Hercegovine ušla u finale, te se rezultati očekuju krajem septembra/rujna.
  • Bosna i Hercegovina je po prvi put bila i na godišnjem sastanku operatera 67 zemalja koje realiziraju globalni program Eko-škola (12.-14.11.2019. Holandija), gdje je dogovorila i neke bilateralne aktivnosti i gdje su utvrđeni strateški pravci djelovanja programa u svijetu.
  • U periodu od 3.3.-6.3.2020. u Sarajevu Bosna i Hercegovina je nakon Šangaja prošle godine, bila domaćin Godišnjeg sastanka nacionalnih operatera Međunarodnog programa Mladi Eko Reporteri. Na ovom događaju sudjelovalo je preko 30 predstavnika iz različitih dijelova svijeta i dogovoren je plan rada ovog globalnog programa.
  • U prošloj školskoj godini su se sklopila i dva nova partnerstva: sa Coca-Colom u BiH i Zeos – eko sistem.
  • Info servis Eko-škola je dijelio sve informacije putem Facebook i Instagram stranice sa ukupno 261 (Facebook) i 130 (Instagram) objava u protekloj školskoj godini. Ukupan broj pratitelja iznosi 478 (Facebook) i 2.094 (Instagram).

Više info:

FB: Eko-škole BiH

IG: Eko-škole BiH

Web: https://www.hocu.ba/ekoskole/

E-mail: ekoskole@munja.ba i ekoskolebih@gmail.com