Važno je osigurati da je ambalaža koja se odlaže pravilno sortirana i uključena u sistem reciklaže!