Prema “Godišnjem izvještaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2019. godinu” koji se svake godine dostavlja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH Ekopak, prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH, i ove godine se može pohvaliti svojim rezultatima, jer su propisani ciljevi za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada za prošlu godinu prebačeni za čak 102%.

Ekopak je u ime 745 proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su u 2019. godini prenijeli obavezu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, poslao na reciklažu 12.582 tone ambalaže.

Zahvaljujući svojoj mreži saradnika od 21 sakupljača iz 10 kantona FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih preduzeća i 11 privatnih kompanija koji za Ekopak prikupljaju sve vrste ambalažnog otpada, ispunjenjen godišnji propisani opšti cilj od 35%, kao i specifični ciljevi po svim ambalažnim materijalima: plastika, papir, metal, staklo, drvo, višeslojna ambalaža i ambalaža od opasnih materija.

“Veoma sam zadovoljna postignutim rezultatima. I pored svih izazova sa kojima se susrećemo, Ekopak uspjeva svake godine prebaciti postavljene ciljeve, te načiniti korak naprijed u razvijanju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji. Naša misija nije nimalo jednostavna i koliko god se ponekad činila nemoguća, kada se osvrnemo na naše rezultate to nam daje dodatni motiv da još ustrajnije radimo na jačanju sistema reciklaže u BiH”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat i dodala da na ovaj način Ekopak dokazuje svoju posvećenost da u FBiH uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada zakonito, transparentno i u skladu sa najboljim evropskim iskustvima i praksama, po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice.