Vanredna situacija uzrokovana pandemijom korona virusa izazvala je brojne negativne posljedice u ekonomiji naše zemlje, pa samim tim i kompanijama koje se bave reciklažnom industrijom.

Iako u otežanim uslovima rada prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH „Ekopak“, u saradnji sa svojim poslovnim partnerima, sakupljačima ambalažnog otpada održava lanac reciklaže ambalažnog otpada u FBiH.

„U svakodnevnom radu slijedimo upute nadležnih organa i poduzimamo sve druge mjere za očuvanje našeg poslovanja i uspostavljenog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Federaciji BiH. Naši partneri koje čini mreža od više od 20 sakupljača svih vrsta ambalažnog otpada iz svih deset kantona u Federaciji BiH su svakodnevno na terenu i skupljaju ambalažni otpad i prevoze na reciklažu. Naravno, sve se ovo radi u smanjenim kapacitetima, ali uspijevamo održavati sistem“, kazala je direktorica „Ekopaka“ Amela Hrbat i dodala da je veliki izazov ispuniti propisane ciljeve za reciklažu ambalažnog otpada u ovoj godini.

„Smatramo da je u ovim okolnostima izuzetno važno očuvati uspostavljeni sistem prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je Hrbat i naglasila da„Ekopak“ svakodnevno stoji na raspolaganju svojim klijentima, proizvođačima, uvoznicima, distributerima i krajnjim snabdjevačima za sve upite u nadi da će zajedno i u otežanim uvjetima nastaviti saradnju i dalji razvoj sistema.