BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

16 02.20.

Druga gimnazija prikupila 45 kg otpadnog papira i 15 kg PET ambalaže

Sarajevo, 15.2.2020. godine

Nedavno smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv učenika „Druge gimnazije“ iz Sarajeva Tarika Gušića, da sudjelujemo u njegovom projektu selektivnog prikupljanja i reciklaže PET ambalaže u njegovoj školi.

 

Tako smo u prostorijama škole postavili tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada, te organizirati prevoz prikupljenog otpada na reciklažu. Učenici i nastavnici su tokom trajanja projekta uspjeli prikupiti 60 kg plastike i papira, te zahvaljujući njima, taj otpad nije završio na deponiji, već je plasiran dalje u proces reciklaže. Ovom prilikom čestitamo Tariku i Drugoj gimnaziji na uspješnoj realizaciji svog projekta.

Arhiva