Sarajevo, 15.2.2020. godine

Nedavno smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv učenika „Druge gimnazije“ iz Sarajeva Tarika Gušića, da sudjelujemo u njegovom projektu selektivnog prikupljanja i reciklaže PET ambalaže u njegovoj školi.

 

Tako smo u prostorijama škole postavili tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada, te organizirati prevoz prikupljenog otpada na reciklažu. Učenici i nastavnici su tokom trajanja projekta uspjeli prikupiti 60 kg plastike i papira, te zahvaljujući njima, taj otpad nije završio na deponiji, već je plasiran dalje u proces reciklaže. Ovom prilikom čestitamo Tariku i Drugoj gimnaziji na uspješnoj realizaciji svog projekta.