Ekopak je bio domaćin Regionalnog sastanka predstavnika ESTH-a (Environment, Science,Technology, Health) iz Američke trgovačke komore u BiH (AmCham).

Tom prilikom, ugostili smo i naše prijatelje, regionalnu direktoricu za ESTH SAD-a Đinu Kasem (Gina Kassem) i ekonomskog službenika Američke ambasade u BiH Endija Alena (Andy Allen).

Razgovarali smo o izazovima s kojima se suočava bh. privreda iz ovih branši, te načinu na koji Američka trgovačka komora u BiH i Američka ambasada u BiH mogu dati svoj doprinos za unaprjeđenje trenutne situacije.

“Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti delegacije ESTH i Američke ambasade u BiH.  Detaljno smo upoznali sve prisutne sa izazovima sa kojima se suočavamo u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom, od pravnog okvira, do kapaciteta za prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Razmijenili smo korisne informacije i odredili smjernice ka poboljšanju našeg djelovanja u razvijanju Sistema u BiH”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.