Uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti naše drage prijatelje koji nam pomažu u unaprijeđenju sistema reciklaže u BiH. Ovoga puta smo u prostorijama Ekopaka održali dva radna sastanaka. 

Prvo smo ugostili generalnog sekretara Američke privredne komore BiH (AmCham) Damira Petrinića, s kojim smo razgovarali o realizaciji zajedničkih projekata za 2020. godinu. Ekopak i AmCham uspješno sarađuju dugi niz godina, a Ekopak je član ove ugledne organizacije još od 2015. godine.

Drugi sastanak smo imali sa predstavnicima Ambasade Republike Češke u BiH. Tom prilikom smo razgovarali sa konzulom Janom Zelingerovom o zajedničkim projektima na daljem razvoju sistema reciklaže ambalažnog otpada u BiH.Pomoć koju je Ambasada spremna da pruži će se ogledati kroz stručnu podršku eksperata iz Republike Česke koja, po svim parametrima, ima jedan od najefikasnijih sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u zemljama EU-a.