BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

10 01.20.

Ekopak u subotu organizuje edukativno druženje sa djecom na ''Ledenoj čaroliji''

U okviru manifestacije „Ledena čarolija“, Ekopak će u subotu, 11. januara, s početkom u 12 sati, organizirati edukativno druženje sa djecom i njihovim roditeljima.

Tom prilikom će mališani moći pogledati predstavu „Zabavna reciklaža sa Zekopakom, Pčelicom Majom i Bumbarom Pavom“, te se takmičiti u slaganju gigantske tematske slagalice „Zekopak“. Ekopak je pripremio i zabavne eko-radionice na kojima će djeca moći naučiti kako se ispravno odlaže ambalažni otpad, a pobjednike čekaju i slatke nagrade.

Vidimo se u subotu, u 12 sati, na Ledenoj čaroliji, na Vilsonovom šetalištu.

Arhiva