Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u blizu 30 zemalja s ciljem da angažira mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.U Bosni I Herecegovini se realizira treći put.

Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ – nacionalni operater za program Mladi Eko Reporteri Fondacije za ekološku edukaciju (FEE)
 •  Hoću.ba info platforma
 • EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom
 • Eko-škole u BiH

Propozicije:

Učesnici takmičenja trebaju imati između 11 i 18 godina i biti polaznici neke od osnovnih ili srednjih škola u Bosni i Hercegovini koje su uključene u program Eko-škole;

 •  Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;
 •  Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;
 • Radovi trebaju da pokriju jednu od zadanih tema za ovogodišnje takmičenje: “Zagađenje”,

“Klimatske promjene” ili “Gubitak biodiverziteta”.

 • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:

- REPORTAŽA

- FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA

- KRATKI VIDEO

1. REPORTAŽA

Pisani radovi ne smiju da pređu 1.000 riječi;

 •  Mogu da sadrže ilustracije i fotografije;
 •  Izvor svih crteža/fotografija koji nisu originalni mora da bude naveden;
 •  Preporučuje se kratak, zanimljiv naslov od najviše 140 karaktera;
 •  Članci se šalju elektronskim putem, u .doc ili .pdf formatu;
 • Prateće fotografije (2-3) moraju da ispunjavaju smjernice navedene u priručniku.
 
2. FOTOGRAFIJA/FOTO PRIČA

 • Fotografija može biti dokumentarna (”reportage”) ili eksperimentalna (“campaign”). Prva vrsta se odnosi na fotografije koje prikazuju neki realni dogadjaj ili momenat iz prirode, dok se druga vrsta odnosi na kampanje i može biti “režirana” i “dorađivana”. Fotografski radovi moraju imati naslov (ne više od 140 slova).
 •  Fotografije (naročito dokumentarne) treba da imaju i kratak komentar – tekst do 100 riječi u kojem se objašnjava veza sa ekološkom temom i/ili rješenje problema ili pitanja. Fotografije moraju biti dostavljene digitalno sa rezolucijom 150-300 dpi, u jpg, png, tif ili gif formatu.
 •  Foto priča može imati 3-5 fotografija. Ovo je takodje vrsta dokumentarne fotografije, koja ne smije biti “režirana”. Foto priča ne podraruzmijeva istu pojavu ili dogadjaj slikanu iz raznih uglova već grupu raznih fotografija povezanih tekstom.
 •  Rad mora da ima naslov (ne više od 140 slova).
 • Obavezno je priložiti kraći opis kao uvod, ne duži od 50 riječi, te komentar za svaku od slika ne duži od 20 riječi.
 • Fotografije moraju biti dostavljene digitalno sa rezolucijom 150-300 dpi u jpg, png, tif ili gif formatu.
 
3. VIDEO


 • Trajanje videa treba da bude kraće od 3 minuta;
 • Video mora biti ili u dokumentarnom ili novinarskom/intervju stilu;
 •  Video mora da bude propraćen naslovom (ne više od 140 karaktera);
 •  Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom;
 • Video se treba postaviti na lični Youtube kanal, a mailom se šalje link na video koji treba da bude javan.
 
Način prijave i rokovi:
 
 • Takmičari trebaju poslati svoj rad u skladu sa gore navedenim propozicijama na email: ekoskole@munja.ba.
 • Rok za prijavu je: 06.03.2020. godine do 13:00h.
 • Pored svoga rada potrebno je napisati u emailu i slijedeće informacije:
- Ime i prezime takmičara
- Datum rođenja
- Naziv škole
- Grad
- Kontakt mobitel
 
 • Nepotpuni radovi, radovi koji nisu u skladu sa propozicijama i koji ne stignu na vrijeme neće biti uzeti u razmatranje;
Priručnik:

Za dodatne ideje i upute kako kreirati efektne radove pogledajte PRIRUČNIK koji je izradila Fondacija za ekološku edukaciju uz prevod kolega iz Crne Gore.

Nagrade:

 • Stručni žiri odabrat će finaliste do sredine aprila/travnja 2020. godine.
 •  Najbolji takmičari bit će pozvani na svečanu ceremoniju i proglašenje pobjednika u Sarajevo.
 • Svi takmičari dobit će certifkat o učešću, a najbolji radovi šalju se ispred BiH i na međunarodno takmičenje. Svi pobjednici u BiH u svakoj kategoriji dobit će vrijedne nagrade na ceremoniji proglašenja, te će se njihovi radovi dalje promovirati u medijima i na Hocu.ba platformi.
Više informacija:
 • Hoću.ba info platforma: hocu.ba i Eko škole Facebook pg i Instagram
 • Ekopak: ekopak.ba i Facebook pg
 •  E-mail: ekoskole@munja.ba