BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

23 12.19.

Ekopak nastavlja sa aktivnostima uključivanja obrazovnih institucija u sistem reciklaže- Četiri seta kanti za OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” iz Kaknja

Poseban fokus Ekopaka u daljem razvoju sistema reciklaže ambalažnog otpada su najmlađi, djeca predškolskog i školskog uzrasta.

Zato smo od samog početka operativnog rada počeli uključivati obrazovne institucije iz cijele Federacije BiH u sistem. Ovoga puta ostvarili smo saradnju s Osnovnom školom “Mula Mustafa Bašeskija” iz Kaknja, kojoj smo isporučili četiri seta kanti za selektirano odlaganje ambalažnog otpada.

“Iskustva Evrope govore da je ovo oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati sa ambalažnim otpadom. Zato Ekopak kroz svoj program edukacije i uspostavljanja infrastrukture u školama želi uključiti što više učenika i nastavnika u sistemsortiranja i reciklaže ambalažnog otpada”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

 
foto1.jpg
foto3.jpg
foto2.jpg

Arhiva