Poseban fokus Ekopaka u daljem razvoju sistema reciklaže ambalažnog otpada su najmlađi, djeca predškolskog i školskog uzrasta.

Zato smo od samog početka operativnog rada počeli uključivati obrazovne institucije iz cijele Federacije BiH u sistem. Ovoga puta ostvarili smo saradnju s Osnovnom školom “Mula Mustafa Bašeskija” iz Kaknja, kojoj smo isporučili četiri seta kanti za selektirano odlaganje ambalažnog otpada.

“Iskustva Evrope govore da je ovo oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati sa ambalažnim otpadom. Zato Ekopak kroz svoj program edukacije i uspostavljanja infrastrukture u školama želi uključiti što više učenika i nastavnika u sistemsortiranja i reciklaže ambalažnog otpada”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.