U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, održan je okrugli stol na temu ''Mogućnosti za rješavanje plastične ambalaže u vrijednosnom lancu hrane i pića''. Okrugli stol je organiziran u okviru regionalnog projekta kojeg provodi ''Centar za održivu potrošnju i proizvodnju Ujedinjenih nacija'' (UN SCP/RAC) u  Bosni i Hercegovini sa partnerskom konsultantskom firmom ENOVA, a kojiima ima za cilj smanjiti plastični otisak u prehrambenom sektoru.

Ovom događaju je prisustvovao i stručni saradnik za reciklažu Ekopaka Arman Šekerić, koji je održao predavanje na temu  “Doprinos sistema produžene odgovornosti proizvođača poboljšanju upravljanja otpadom od plastične ambalaže“. Tom prilikom predstavljena su glavna postignuća u upravljanju ambalažnim otpadom, aktivnosti na kojima Ekopak trenutno radi kao i izazove sa kojima se suočava na putu ka efikasnijem upravljanju otpadom.

Okruglom stolu prisustvovale su brojne zainteresirane strane unutar vrijednosnog lanca, uključujući predstavnike institucija i vlasti na različitim administrativnim nivoima, kompanije unutar prehrambenog sektora, trgovački lanci,proizvođači i dobavljači ambalaže, preduzeća za upravljanje otpadom, istraživačke institucije i nevladine organizacije.