Ekopak, Općina Travnik i KJP Bašbunar još od 2016. godine uspješno sarađuju na organiziranom prikupljanju komunalnog otpada i njegovoj reciklaži.

Kako se značajan dio ovog ambalažnog otpada sortira i upućuje na reciklažu kroz sistem Ekopaka, menadžment Ekopaka je odlučio da dodatno poboljša infrastrukturu za reciklažu u ovoj općini.

“Radi daljeg razvoja sistema smo obezbijedili dva eko-otoka na kojima građani mogu selektivno odlagati ambalažni otpad. Sigurni smo da ćemo ovim potezom uveliko povećati količine otpada za reciklažu i značajno smanjiti količine otpada koji se odlaže na deponiji “, kazao je Stručni saradnik za reciklažu Ekopaka Arman Šekerić.

Također, Ekopak će nastaviti i sa edukativnih aktivnosti građana, prvenstveno djece i omladine u cilju povećanja svijesti građana o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada.