Udruženje Ekotim je u saradnji sa Ekopakom i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, obilježio „Europsku sedmica za smanjenje otpada“ u Kantonu Sarajevo.

Tako je u nedjelju 24.11.2019. godine organizovana akcija podjele informativnih materijala i cekera u Sarajevu, kako bi se ukazalo na problem prekomjernog stvaranja otpada kao i potreba za većom podrškom sistema za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu.

U komunikaciji s građanima saznali smo da su građani sa zadovoljstvom dočekali postavljanje infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada i da rado razdvajaju svoj otpad na iskoristive komponente, naročito mlađe generacije, međutim, destimulativno djeluje činjenica da se sadržaj podzemnih kontejnera, sa odvojeno sakupljenim otpadom, odvozi u istom kamionu, iako se taj otpad, onda tretira i dodatno selektuje u sortirnici.

Činjenica je da se u KS posljednjih godina radi na unaprijeđenju kapaciteta i sistema za odvojeno sakupljanje otpadom, međutim količine otpada koji se šalju na reciklažu i preradu su zanemarive, svega oko 1% u odnosu na ukupne količine otpada koji proizvodimo i koji se odlože na deponiji Smiljevići.