BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

24 11.19.

Ekopak u saradnji sa Udruženjem ''Ekotim'' obilježio ''Europsku sedmicu za smanjenje otpada''-Građanima Sarajeva podijeljeni informativni materijali i cekeri

Udruženje Ekotim je u saradnji sa Ekopakom i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, obilježio „Europsku sedmica za smanjenje otpada“ u Kantonu Sarajevo.

Tako je u nedjelju 24.11.2019. godine organizovana akcija podjele informativnih materijala i cekera u Sarajevu, kako bi se ukazalo na problem prekomjernog stvaranja otpada kao i potreba za većom podrškom sistema za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu.

U komunikaciji s građanima saznali smo da su građani sa zadovoljstvom dočekali postavljanje infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada i da rado razdvajaju svoj otpad na iskoristive komponente, naročito mlađe generacije, međutim, destimulativno djeluje činjenica da se sadržaj podzemnih kontejnera, sa odvojeno sakupljenim otpadom, odvozi u istom kamionu, iako se taj otpad, onda tretira i dodatno selektuje u sortirnici.

Činjenica je da se u KS posljednjih godina radi na unaprijeđenju kapaciteta i sistema za odvojeno sakupljanje otpadom, međutim količine otpada koji se šalju na reciklažu i preradu su zanemarive, svega oko 1% u odnosu na ukupne količine otpada koji proizvodimo i koji se odlože na deponiji Smiljevići.

EKOTIM 02.jpg
EKOTIM 03.jpg
EKOTIM 01.jpg

Arhiva