Jedna od glavnih misija Ekopaka je edukacija djece o važnosti reciklaže, odnosno njihovoj ulozi u sistemu reciklaže ambalažnog otpada kao i zaštite okoliša općenito. Stoga nam je uvijek drago kada imamo priliku ugostiti mlade i družiti se s njima.

Ovoga puta, prostorije Ekopaka su posjetili učenici iz ekološke sekcije osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” iz Kakanja, kao i nastavnica i direktorica škole.

Cilj ovog druženja je bio unaprijediti znanja i podići svijest učenika kao i nastavnog osoblja o načinu integralnog upravljanja ambalažnim otpadom u BiH, te funkcioniranju sistema reciklaže u našoj zemlji.