BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

29 10.19.

U sklopu aktivnosti uvođenja državnih institucija u sistem reciklaže Ekopak i Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sortirati ambalažni otpad

Ekopak nastavlja svoje aktivnosti u vezi uvođenja državnih institucija u sistem reciklaže. Nakon što smo uspješno uspostavili saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, u naš sistem se uključilo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

“Veoma smo ponosni što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma pristupilo sistemu reciklaže ambalažnog otpada koji nastaje u svakodnevnim aktivnostima zaposlenika ove institucije. Ovom prilikom bih se zahvalila ministrici Editi Đapo koja je podržala našu ideju te tim činom dodatno učvrstila sistem reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

S tim u vezi, Ekopak je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma isporučio setove posuda za prikupljanje ambalažnog otpada, a Ekopak će obezbjediti da se ovako prikupljeni ambalažni otpad dalje predaje na reciklažu.

viber_image_2019-10-28_10-10-39.jpg
viber_image_2019-10-28_10-10-37.jpg
viber_image_2019-10-28_10-10-40.jpg

Arhiva