Ekopak nastavlja svoje aktivnosti u vezi uvođenja državnih institucija u sistem reciklaže. Nakon što smo uspješno uspostavili saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, u naš sistem se uključilo i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

“Veoma smo ponosni što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma pristupilo sistemu reciklaže ambalažnog otpada koji nastaje u svakodnevnim aktivnostima zaposlenika ove institucije. Ovom prilikom bih se zahvalila ministrici Editi Đapo koja je podržala našu ideju te tim činom dodatno učvrstila sistem reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

S tim u vezi, Ekopak je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma isporučio setove posuda za prikupljanje ambalažnog otpada, a Ekopak će obezbjediti da se ovako prikupljeni ambalažni otpad dalje predaje na reciklažu.