Jedan od važnih ciljeva Ekopaka je i edukacija djece i stoga podržavamo svaku inicijativu, projekte i akcije koje organiziraju mladi. Ovoga puta, rado smo odazvali pozivu Asocijacije srednjoškolaca BiH da damo podršku u organizaciji njihove Generalne skupštine.

Ekopak je za ovu priliku obezbijedio korpe za selektivno odlaganje ambalažnog otpada kao i edukativne materijale o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže. 

Prisutne učenike i nastavnike pozdravio je naš Stručni saradnik za reciklažu Arman Šekerić koji ih je upoznao sa radom Ekopaka, našim rezultatima i naporima da unaprijedimo reciklažni sistem u BiH.

Uvijek nam je drago surađivati sa mladim i stoga smo rado podržali Asocijaciju srednjoškolaca BiH i njihovu skupštinu. Bila je ovo dobra prilika da edukujemo mlade o značaju očuvanja našeg okoliša, važnosti reciklaže, ali i o ulozi Ekopaka u sistemu odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže u BiH“, kazao je Šekerić.