BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

12 10.19.

Ekopak dao podršku bh. srednjoškolcima - Održana Generalna skupština Asocijacije srednjoškolaca BiH

Jedan od važnih ciljeva Ekopaka je i edukacija djece i stoga podržavamo svaku inicijativu, projekte i akcije koje organiziraju mladi. Ovoga puta, rado smo odazvali pozivu Asocijacije srednjoškolaca BiH da damo podršku u organizaciji njihove Generalne skupštine.

Ekopak je za ovu priliku obezbijedio korpe za selektivno odlaganje ambalažnog otpada kao i edukativne materijale o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže. 

Prisutne učenike i nastavnike pozdravio je naš Stručni saradnik za reciklažu Arman Šekerić koji ih je upoznao sa radom Ekopaka, našim rezultatima i naporima da unaprijedimo reciklažni sistem u BiH.

Uvijek nam je drago surađivati sa mladim i stoga smo rado podržali Asocijaciju srednjoškolaca BiH i njihovu skupštinu. Bila je ovo dobra prilika da edukujemo mlade o značaju očuvanja našeg okoliša, važnosti reciklaže, ali i o ulozi Ekopaka u sistemu odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže u BiH“, kazao je Šekerić.

 
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Arhiva