U organizaciji Inkubatora društvenih inovacija MUNJA, te prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom Ekopak i kompanije Tetra Pak, u Sarajevu se održao prvi zvanični godišnji sastanak „Eko-škole“.

Na sastanku je utvrđen plan rada u tekućoj školskoj godini u okviru kojem će, već tokom jeseni, učestvovati više od 30 osnovnih i srednjih škola iz BiH. Također, u novembru će biti otvoren poziv i za međunarodno kreativno takmičenje „Mladi Eko Reporteri“, koji afirmira mlade iz osnovnih i srednjih škola da budu istraživači i novinari.

Inače, Ekopak je 2018. godine, u saradnji sa svojim partnerima iz Evrope, pomogao da “Munja Inkubator” postane članica mreže FEE, te im je povjerena realizacija projekta „Eko-škole“ u BiH. Ovaj projekat je od velikog značaja za razvoj sistema selektivnog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, jer kroz međunarodno uspostavljene standarde potiče djecu školskog uzrasta, nastavno osoblje i lokalne zajednice da u školama uspostavljaju i razvijaju svijest o važnosti reciklaže otpada i zaštite okoliša  generalno. 

Kada govorimo o planovima Eko-škola u BiH, posebno veseli i najava organizacije tehničkog sastanka operatera programa Mladi Eko Reporteri koji će se održati nakon Šangaja upravo u Sarajevu, u martu 2020. godine, uz prisustvo blizu 40 predstavnika sa svih kontinenata“ najavio je Jan Zlatan Kulenović, direktor Munja Inkubatora koji vodi program Eko-škola u BiH.

Međunarodni program Eko-škole postoji 25 godina i najveći je edukacijski program u svijetu za osnaživanje mladih u oblasti ekološkog odgoja i obrazovanja. Provodi se u 68 zemalja i u 52.000 obrazovnih ustanova.

Ekopak je bio u prilici da predloži Inkubator društvenih inovacija MUNJA  za članicu mreže FEE (Foundation for Environmental Education) i sa odmakom vremena vidimo da u našem izboru nismo pogriješili. Želim napomenuti da Ekopak u saradnji s Munja Inkubatorom, osim projekta „Eko-škole“,realizuje i projekat „Mladi Eko reporteri“. Oba projekta se rade po međunarodno usvojenim standardima i pravilima i raduje nas da i najmlađa populacija iz naše zemlje ima priliku učestovati u njima“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.