BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

30 09.19.

Održane edukativne radionice u Gračanici

Radionica na tematiku „Rezultati Ekopaka u uspostavi sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom 2012.-2018.“ održana je u utorak, 24.09.2019. u Gračanici.

Predstavnici Ekopaka su zajednički sa sakupljačem JKP Komus Gračanica prezentirali rezultate kao i aktuelno stanje sistema u Gračanici. 

Ekopak je prezentirao zakonske obaveze koje proističu iz Pravilnika, rezultate rada, te uspostavu sistema u FBiH s osvrtom na općinu Gračanica. JKP Komusje kao dugogodišnji partner i sakupljač prezentirao rezultate i benefite dobivene uspostavom sistema selektivnog odlaganja otpada u općini Gračanica.

Prisutni privrednici sa područja Gračanice su mogli dobiti informacije i odgovore na njihova pitanja iz navedene problematike.

Ova radionica je nastavak edukativnih aktivnosti koje Ekopak organizira širom FBiH.

 

1.jpg
viber_image_2019-09-25_13-08-04.jpg
viber_image_2019-09-25_13-09-05.jpg
viber_image_2019-09-25_13-09-23.jpg

Arhiva