Radionica na tematiku „Rezultati Ekopaka u uspostavi sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom 2012.-2018.“ održana je u utorak, 24.09.2019. u Gračanici.

Predstavnici Ekopaka su zajednički sa sakupljačem JKP Komus Gračanica prezentirali rezultate kao i aktuelno stanje sistema u Gračanici. 

Ekopak je prezentirao zakonske obaveze koje proističu iz Pravilnika, rezultate rada, te uspostavu sistema u FBiH s osvrtom na općinu Gračanica. JKP Komusje kao dugogodišnji partner i sakupljač prezentirao rezultate i benefite dobivene uspostavom sistema selektivnog odlaganja otpada u općini Gračanica.

Prisutni privrednici sa područja Gračanice su mogli dobiti informacije i odgovore na njihova pitanja iz navedene problematike.

Ova radionica je nastavak edukativnih aktivnosti koje Ekopak organizira širom FBiH.