BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

15 09.19.

Ekopak na Sarajevo Sberbank polumaratonu

U Sarajevu je održana 13. Utrka Sarajevo Sberbank polumaraton na kojem je učestvovalo više od 2000 trkača iz čak 41 zemlje svijeta. 

Utrka je i ove godine propraćena humanitarnim i društveno odgovornim akcijama, pri čemu su hiljade trkača prodali svoje kilometre u cilju prikupljanja sredstva u humanitarne svrhe.

Kako bi se pobrinuli da trkači mogu nesmetano odložiti svoj ambalažni otpad, prvenstveno plastične boce od vode, Ekopak je organizirao postavljanje setova posuda za odlaganje ambalažnog otpada na startu i cilju, kao i duž cijele trkačke rute.

Screen Shot 2019-09-15 at 12.05.04.png
Screen Shot 2019-09-15 at 12.05.20.png
IMG_2312.JPG
IMG_2323.JPG
IMG_2326.JPG

Arhiva