Ekopak je u sklopu Sarajevo Film Festivala organizirao eko-patrolu, koja je imala zadatak da obilazi eko otoke, provjerava da li se ambalažni otpad propisno odlaže, te da informira građane o važnosti pravilnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže.

Eko-patrola bila je vidno brendirana i opremljena posebnim korpama za odlaganje ambalažnog otpada, kako bi građanima direktno pomogli da svoju plastičnu, papirnu i staklenu ambalažu propisno odlože. 

Zainteresirani građani su mogli dobiti i letke s informacijama o ispravnom načinu odlaganja ambalažnog otpada, ali i male nagrade ako pravilno odlože ambalažni otpad.