BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

22 05.19.

Udruženje ''Ekotim'' uz podršku Ekopaka organizirao predavanja u Brezi - Osmijeh Planete je u tvojim rukama

Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja "Ekotim" organizirali su u Brezi predavanja iz programa „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji ima za cilj informisanje i edukaciju djece o pravilnom upravljanju otpadom.

Predavanja su organizirana uz podršku prvog ovlaštenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom „Ekopak“, a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama iz Breze te lokalnim komunalnim preduzećem.

Tom prilikom učenicima su, kroz video prezentaciju, prikazani savremeni principi upravljanja otpadom, načini za reciklažu, potrebe za odvojenim sakupljanjem otpada i potencijali u oblasti reciklaže.

U narednom periodu biće održan i kviz u kojem će učenicima koji pokažu najveće znanje iz upravljanja otpadom biti uručene prikladne nagrade.

Predavanja u Brezi
predavanja u Brezi Ekopak

Arhiva