Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja "Ekotim" organizirali su u Brezi predavanja iz programa „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji ima za cilj informisanje i edukaciju djece o pravilnom upravljanju otpadom.

Predavanja su organizirana uz podršku prvog ovlaštenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom „Ekopak“, a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama iz Breze te lokalnim komunalnim preduzećem.

Tom prilikom učenicima su, kroz video prezentaciju, prikazani savremeni principi upravljanja otpadom, načini za reciklažu, potrebe za odvojenim sakupljanjem otpada i potencijali u oblasti reciklaže.

U narednom periodu biće održan i kviz u kojem će učenicima koji pokažu najveće znanje iz upravljanja otpadom biti uručene prikladne nagrade.