BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

28 04.19.

U Neumu održan Seminar o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Vlada Federacije BiH je u novembru 2018. godine donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema na nivou Federacije BiH, što podrazumijeva i kreiranje jedinstvene web platforme koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu.

S tim u vezi, u Neumu je 24. i 25. aprila održan seminar na kojem su se polaznici imali priliku upoznati sa Uredbom. Seminaru je prisustvovao i stručni saradnik za prodaju Ekopaka Eldin Šabeta, koji je tom prilikom prezentirao rezultate poslovanja Ekopaka. 

“Ovo je bio veoma koristan seminar gdje smo se mogli bliže upoznati i informisati o sistemu, ciljevima koje je strategija odredila i rokovima koji su zadani, te na praktičan vidjeti kako funkcioniše platforma za unos podataka”, kazao je Šabeta i dodao da mu je bila čast tom prilikom prezentovati rezultate poslovanja Ekopaka za 2018. godinu.

DSC_0172.JPG
DSC_0124.JPG
DSC_0123.JPG

Arhiva