Vlada Federacije BiH je u novembru 2018. godine donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema na nivou Federacije BiH, što podrazumijeva i kreiranje jedinstvene web platforme koja će omogućiti pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu.

S tim u vezi, u Neumu je 24. i 25. aprila održan seminar na kojem su se polaznici imali priliku upoznati sa Uredbom. Seminaru je prisustvovao i stručni saradnik za prodaju Ekopaka Eldin Šabeta, koji je tom prilikom prezentirao rezultate poslovanja Ekopaka. 

“Ovo je bio veoma koristan seminar gdje smo se mogli bliže upoznati i informisati o sistemu, ciljevima koje je strategija odredila i rokovima koji su zadani, te na praktičan vidjeti kako funkcioniše platforma za unos podataka”, kazao je Šabeta i dodao da mu je bila čast tom prilikom prezentovati rezultate poslovanja Ekopaka za 2018. godinu.