BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

14 03.19.

Učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva posjetili Ekopak

Jedan od važnih ciljeva za Ekopak je i edukacija djece i mladih kako bi što bolje usvojili visoke standarde u odnosu prema reciklaži ambalažnog otpada i zaštite okoliša općenito. Stoga Ekopak već godinama podržava svaku inicijativu, projekte i akcije koje s tim ciljem organiziraju mladi u BiH. 

Jedna od takvih inicijativa stigla nam je i od učenika i profesora iz Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Naime, učenici ove škole, koji se pripremaju za općinsko takmičenje “Ja građanin”, posjetili su Ekopak kako bi se dodatno educirali o recikliranju ambalažnog otpada.  Kako bi se učenici što bolje pripremili za takmičenje i predstavili problem kojeg su detektirali u našem okruženju, direktorica Ekopaka Amela Hrbat im je prezentirala korisne informacije o problemu otpada i načinu kako se on rješava u Kantonu Sarajevo i u cijeloj Federaciji BiH. 

Također, učenici su se upoznali i sa sistemom recikliranja kao i s ulogom Ekopaka kao prvog ovlaštenog operatera sistema  u uspostavi i razvoju cjelokupnog sistema recikliranja ambalažnog otpada u BiH.

IMG_20190313_142137.jpg
IMG_20190313_142206.jpg

Arhiva