Jedan od važnih ciljeva za Ekopak je i edukacija djece i mladih kako bi što bolje usvojili visoke standarde u odnosu prema reciklaži ambalažnog otpada i zaštite okoliša općenito. Stoga Ekopak već godinama podržava svaku inicijativu, projekte i akcije koje s tim ciljem organiziraju mladi u BiH. 

Jedna od takvih inicijativa stigla nam je i od učenika i profesora iz Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Naime, učenici ove škole, koji se pripremaju za općinsko takmičenje “Ja građanin”, posjetili su Ekopak kako bi se dodatno educirali o recikliranju ambalažnog otpada.  Kako bi se učenici što bolje pripremili za takmičenje i predstavili problem kojeg su detektirali u našem okruženju, direktorica Ekopaka Amela Hrbat im je prezentirala korisne informacije o problemu otpada i načinu kako se on rješava u Kantonu Sarajevo i u cijeloj Federaciji BiH. 

Također, učenici su se upoznali i sa sistemom recikliranja kao i s ulogom Ekopaka kao prvog ovlaštenog operatera sistema  u uspostavi i razvoju cjelokupnog sistema recikliranja ambalažnog otpada u BiH.