U okviru projekta “Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar” počela je kampanja prikupljanja ambalažnog otpada u ovoj općini, koja će trajati do 15. maja 2019. godine.

Ovom akcijom obuhvaćeno je pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, kojima je za ovu priliku Ekopak i COOR postavio set posuda za prikupljanje ambalažnog otpada.  

Također, u akciju se uključio i KJKP Rad koji će odvoziti i vagati prikupljeni ambalažni otpad.Ovom akcijom obuhvaćeno je pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, kojima je za ovu priliku Ekopak i COOR postavio set posuda za prikupljanje ambalažnog otpada. Također, u akciju se uključio i KJKP Rad koji će odvoziti i vagati prikupljeni ambalažni otpad.