U organizaciji Inkubatora društvenih inovacija MUNJA održan prvi info seminar o međunarodnom programu „Eko-škole“. Ovaj program je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE) 1994. god, a danas se provodi u više od 60 država svijeta i 50.000 obrazovnih ustanova.

 

U organizaciji Inkubatora društvenih inovacija MUNJA, te prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom Ekopak i kompanije Tetra Pak, u Sarajevu je održan prvi info seminar o međunarodnom programu „Eko-škole“ na kome su prisustvovali predstavnici osnovnih škola, te lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća. 

Program „Eko-škole“ pomaže da se obrazovanje za zaštitu okoliša dodatno unaprijedi u obrazovnim ustanovama, a u saradnji sa lokalnim vlastima. Cilj je odgajanje nove generacije mladih koji će biti okolišno osviješćeni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama. Projekat„Eko-škole“ je 1994. godine razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE) čije je sjedište u Kopenhagenu, a danas se provodi u više od 60 država svijeta i 50.000 obrazovnih ustanova. 

„Danas ćemo premijerno predstaviti najveći globalni program unutar obrazovanje za zaštitu okoliša - “Eko-škole”. Pozvali smo predstavnike osnovnih škola i lokalnih zajednica kako bismo ih upoznali s projektom, odnosno što on nudi, od čega se sadrži, te kako se može pristupiti programu. Nakon ovog seminara mi ćemo objaviti zvanični poziv za registraciju, putem koje će se škole i formalno moći prijaviti na ovaj program. Nakon toga će dobiti vodič sa metodologijom, uz mentorstvo Munja inkubatora“, kazao je Jan Kulenović, direktor Inkubator društvenih inovacija MUNJA i dodao da će provođenje programa trajati dvije godine, te da će škole, da bi dobile prestižne zelene zastavice i formalni međunarodni status Eko-škole, morati realizirati metodologiju od sedam koraka, koju obrazovne ustanove realiziraju prema individualnom planu uz mentorstvo inkubatora MUNJA.

Treba napomenuti da je prošle godine Munja Inkubator postao član najveće globalne mreže za obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine (FEE) na inicijativu i uz podršku kompanije Ekopak.

“Ekopak je prošle godine, u saradnji sa svojim partnerima iz Evrope, pomogao da “Munja Inkubator” postane članica mreže FEE, te im je povjerena realizacija projekta Eko-škola u BiH. Ovaj projekat je od velikog značaja za razvoj sistema selektivnog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, jer kroz međunarodno uspostavljene standarde potiče djecu školskog uzrasta, nastavno osoblje i lokalne zajednice da u školama uspostavljaju i razvijaju svijest o važnosti reciklaže otpada i zaštite okoliša  generalno. Današnji info seminar je prvi u nizu, jer je projekat dugoročnog karaktera i odvijaće se i u narednim godinama. Nadamo se da će našem pozivu odazvati većina škola u BiH, te da će nam u realizaciji pomoći i sve relevantne državne i lokalne institucije, kao i kompanije iz realnog sektora koje imaju razvijen koncept društveno odgovornog poslovanja ”, kazao je Eldin Šabeta, stručni suradnik za prodaju Ekopaka.

Više informacija o programu Eko-škole možete naći na: www.hocu.ba/ekoskole, www.ekopak.ba, Facebook: Eko-škole BiH, Instagram: Eko-skole BiH, a za dodatne izjave možete kontaktirati Sendžanu Muslić na 061 83 78 21.