U okviru projekta “Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar” počela je kampanja prikupljanja ambalažnog otpada u ovoj općini, koja će trajati do 15. maja 2019. godine.

Ovom akcijom obuhvaćeno je pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, kojima je za ovu priliku Ekopak i COOR postavio set posuda za prikupljanje ambalažnog otpada.  Također, u akciju se uključio i KJKP Rad koji će odvoziti i vagati prikupljeni ambalažni otpad.

Škola koja prikupi najviše ambalažnog otpada biće nagrađena.

Cilj ovog projekta je poboljšati selektivno prikupljanje ambalažnog i elektronskog otpada, te povećati informisanost i zainteresovanost građana o zaštiti okoliša u općini Centar, dok su specifični ciljevi projekta unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja i stanovništva o selektivnom prikupljanju posebnih kategorija otpada i zaštićenim prirodnim vrijednostima u općini Centar, kao i doprinijeti povećanju količina selektivno prikupljenog ambalažnog i elektronskog otpada na području općine Centar.