26.12.2018. godine. - Danas je u posjeti Ekopaku boravio načelnik općine Travnik , gosp. Admir Hadžiemrić.Na sastanku sa direktoricom Amelom Hrbat su sumirani dosadašnji rezultati saradnje koja je uspostavljena 2015. godine i koja se realizuje u dva segmenta:

- saradnja sa JKP-om Bašbunar po pitanju prikupljanja ambalažnog otpada iz komunalnog otpada

- edukativni segment, usmjeren na djecu školskog uzrasta, čemunačelnik Hadžiemrić, kao prvi čovjek Općine, posvećuje posebnu pažnju.

Takođe su usaglašeni principi daljeg razvoja saradnje, a sve sa ciljem povećanja količina ambalažnog otpada koji se izdvaja iz komunalnog otpada, kako bi što veća količina završila u procesu reciklaže, a što manja bila odložena na deponiji.