BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

26 12.18.

Načelnik općine Travnik , gosp. Admir Hadžiemrić, posjetio Ekopak

 

26.12.2018. godine. - Danas je u posjeti Ekopaku boravio načelnik općine Travnik , gosp. Admir Hadžiemrić.



Na sastanku sa direktoricom Amelom Hrbat su sumirani dosadašnji rezultati saradnje koja je uspostavljena 2015. godine i koja se realizuje u dva segmenta:

- saradnja sa JKP-om Bašbunar po pitanju prikupljanja ambalažnog otpada iz komunalnog otpada

- edukativni segment, usmjeren na djecu školskog uzrasta, čemunačelnik Hadžiemrić, kao prvi čovjek Općine, posvećuje posebnu pažnju.

Takođe su usaglašeni principi daljeg razvoja saradnje, a sve sa ciljem povećanja količina ambalažnog otpada koji se izdvaja iz komunalnog otpada, kako bi što veća količina završila u procesu reciklaže, a što manja bila odložena na deponiji.

slika 2.jpg
slika 1.jpg

Arhiva